nauka Paweł Zgrzebnicki - Nauka

Nauka

W pracy naukowej zajmuję się Teorią Sieci-Aktora (ANT), zagadnieniem sformułowanym w ramach Studiów nad Nauką i Technologią przez francuskiego antropologa i filozofa nauki, Bruno Latoura. Prowadzę badania nad możliwością reprezentacji numerycznej ANT i analizowania za jej pomocą inherentnych własności kultur. W obszarze moich zainteresowań znajdują się także zagadnienia związane z kulturami autonomicznych urządzeń oraz kwestie etyki sztucznej inteligencji.

Profile

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2138-7721

 Researcher ID: R-7031-2017

 ResearchGate

 Academia.edu

Publikacje

Zgrzebnicki, P. (2018), Przyszłe teraźniejszości. Planowanie i współodpowiedzialność etyczna w projektowaniu nowych technologii
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2018), The Status of Gender and its Roles in the Narrative of Actor-Network Theory: Gender Bias Case Study in Gross Domestic Product
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2018), Ogród jako poznawcza konieczność
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2017), Development of Eugenics Theory from Positivist Rationalism to the Tragedy of the Second World War Exemplified by Selected Excerpts from the Works of Darwin, Galton and Stoddard
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2017), Historiografia i historiofotia: od kanonu do algorytmu
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2017), Local entropy patterns in continuous cellular automaton models. 14th European Conference on Artificial Life (ECAL 2017), 4-8.09.2017 Lyon,
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2017), Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie, W J. K. Stępkowska & K. M. Stępkowska (red.), Innowacje w nauce i społeczeństwie wczoraj i dziś. Perspektywa Interdyscyplinarna (1. wyd., T. 2, ss. 33–66), Warszawa: Scientific Editorial Board,
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2017), Selected Ethical Issues in Artificial Intelligence, Autonomous System Development and Large Data Set Processing, Studia Humana, 6(3) pp. 24–33, DOI: 10.1515/sh-2017-0020,
PDF ]