Dzień dobry!

Serdecznie witam na mojej stronie internetowej.

Możecie Państwo tu znaleźć różne publikacje z mojego dorobku naukowego oraz prace fotograficzne związane z moimi pasjami leżącymi na styku fizolofii, kultury i nauk ścisłych. Ukończyłem Wydział Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie uzyskałem tytuł doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w Katedrze Kulturoznawstwa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. W pracy badawczej zajmuję się Teorią Sieci-Aktora (ANT), zagadnieniem sformułowanym w ramach Studiów nad Nauką i Technologią między innymi przez francuskiego antropologa i filozofa nauki, Bruno Latoura. Prowadzę badania nad możliwością reprezentacji numerycznej ANT i analizowania za jej pomocą różnych własności kultur. W obszarze moich zainteresowań znajdują się także zagadnienia związane z kulturami autonomicznych urządzeń oraz kwestie etyki sztucznej inteligencji.

Profile

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2138-7721

 Researcher ID: R-7031-2017

 ResearchGate

 Academia.edu

Kontakt

 

Publikacje

Zgrzebnicki, P. (2018), Kulturoznawstwo uniwersalne, kulturoznawstwo interdyscyplinarne. Człowiek, syntetyczne populacje i sztuczna inteligencja,
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pytając o kulturoznawstwo / Pytając o humanistykę", 22 czerwca 2018, Poznań
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2018), The Structural Realism of Agent-Network Theory as the Philosophical Basis for Understanding Complex Systems,
X Sesja Naukowa Doktorantów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, 18 maja 2018, Warszawa
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2018), Przyszłe teraźniejszości. Planowanie i współodpowiedzialność etyczna w projektowaniu nowych technologii
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2018), The Status of Gender and its Roles in the Narrative of Actor-Network Theory: Gender Bias Case Study in Gross Domestic Product
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2018), Ogród jako poznawcza konieczność
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2017), Development of Eugenics Theory from Positivist Rationalism to the Tragedy of the Second World War Exemplified by Selected Excerpts from the Works of Darwin, Galton and Stoddard
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2017), Historiografia i historiofotia: od kanonu do algorytmu
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2017), Local entropy patterns in continuous cellular automaton models. 14th European Conference on Artificial Life (ECAL 2017), 4-8.09.2017 Lyon,
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2017), Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie, w: J. K. Stępkowska i K. M. Stępkowska (red.), Innowacje w nauce i społeczeństwie wczoraj i dziś. Perspektywa Interdyscyplinarna (1. wyd., T. 2, ss. 33–66), Warszawa: Scientific Editorial Board,
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2017), Selected Ethical Issues in Artificial Intelligence, Autonomous System Development and Large Data Set Processing, Studia Humana, 6(3) s. 24–33, DOI: 10.1515/sh-2017-0020,
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2017), Wizualizacja w matematycznym modelowaniu kultur, w: M. Kowalska i V. Osińska (red.), Wizualizacja informacji w Humanistyce (pp. 309-321), Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN: 978-83-231-3884-6
Książka na stronie wydawcy ]